Home

Cerere certificat urbanism baia mare

[conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente] C E R E R E . pentru emiterea certificatului de urbanism. Prin prezenta, îmi exprim în mod expres consimţământul pentru procesarea şi stocarea de către Primăria Baia Mare a datelor cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv codul numeric personal, în conformitate cu Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de. Baia Mare Certificate de Urbanism din luna: -toate lunile- ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie anul: -toti anii- 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 200 Certificat de urbanism pentru construire | Pagina web oficială a Municipiului Baia Mare conţine informaţii utile despre administraţia publică locală, despre viaţa şi evenimentele din comunitatea băimăreană

În Baia Mare, modernizăm constant tot ceea ce ține de administrația locală. Ne dorim să fim mai performanți, mai deschiși, mai transparenți, mai promți pentru cetățeni. Reducem timpul petrecut la ghișee, eliminăm stresul din ecuația obținerii unui certificat de urbanism Către. Primăria Municipiului Baia Mare. Cerere eliberare Certificat de Atestare Edificare Construcție. Prin. prezenta, îmi. exprim. în. mod . expres. Primăria Municipiului Baia Mare Cerere eliberare Certificat de Atestare Edificare Construcție a Municipiului Baia Mare, număr topografic/cadastral.. Anexez la prezenta cerere următoarele: Copie act de identitate; Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri;.

Primăria Baia Mare: Directia Tehnica > Acte necesare > Arhitect sef : Contact - Sediul Primariei, etaj III, cam. 26, 29, 30 - Tel. 0262-211001, 211002, 211003 - int. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism 1) Numele şi prenumele solicitantului: - persoan ă fizic ăm sau - reprezentant al firmei (persoan ă juridic ă), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calit ăŃii solicitantului în cadrul firmei. 2) Domiciliul/ sediul firmei: Pentru persoan ă fizic ă

Tweet. Ţine legătura cu noi prin RSS, prin canalul nostru de Youtube sau prin pagina noastră de Facebook. Informații suplimentare. Tel: 0262/211 001. Alte informații puteți afla apelând numarul de telefon direct al Administrației Publice Locale Va rog sa stabiliti numarul postal la imobilul construit (cumparat) în municipiul Baia Mare , pe strada_____cu autorizatia de construire (contract de vânzare cumparare) nr. _____ din _____, având ca vecini

- Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism - formularul F1; - Elementele de identificare ale imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism; - Dovada achitării taxei legale (copie). Plata se poate face prin OP in contul RO 10TREZ43621330250XXXXX, C.U.I. 3627315, prin TREZORERIA Baia Mare - anexa la cerere de completare a AC si precizari de completare a cererii - cerere emitere AC model 2010 - cerere prelungire AC F12 - documentatie tehnica AC - formulare F13, F14, F15, F16. Formulare necesare obtinerii certificatului de urbanism. (download) - cerere emitere CU model 2010 - cerere prelungire C 1. Accesati www.baiamare.ro sectiunea Servicii Publice /Emitere Certificat Urbanism. 2. Selectati optiunea Fara Autentificare, iar ulterior accesati Cerere Certificat de urbanism online. 3. Completati formularul si incarcati documentele solicitate, iar la final dati click pe Trimite. 4

Formularele tipizate pentru urbanism. Documente Cerere emitere certificat de urbanism Cerere prelungire certificat de urbanism Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire-desfiintare Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire-desfiintare 13 Comunicare privind inc.. Din 6 februarie 2020 cetățenii municipiului Baia Mare pot obține certificatele de urbanism accesând o platformă specială pusă la dispoziție de primărie, doar în 5 pași: 1: Accesați www.baiamare.ro secțiunea Servicii Publice /Emitere Certificat Urbanism 2 : Selectați opțiunea Fără Autentificare, iar ulterior accesați Cerere. Primăria Baia Mare: Acte necesare > Directia Patrimoniu: Contact: Str. Independentei nr. 2C Telefon: 0262 - 275908, 0262 - 275587, 0262 - 275236 Fax: 0262 - 275908. Program cu publicu Pentru anumite servicii electronice este necesară obținerea unui utilizator și parolă pentru accesare. Pentru a obține utilizatorul și parola trebuie să completați cererea-acord, si Anexa A in cazul persoanelor fizice sau Anexa B in cazul persoanelor juridice, pe care să le depuneți la secretariatul Directiei Taxe si Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare împreună cu. Acte necesare prelungirii valabilitatii CERTIFICATULUI DE URBANISM. cerere tip; certificatul de urbanism în original; foto cu situatia existenta; pentru retele edilitare pe baza de fisa de coexistenta L mai mare de1 km . Taxa conform H.C.L. nr. 485/2017 - 8 lei cerere tip. fişa tehnică + cerere (formular Transelectrica) - se.

Certificate de Urbanism - Primaria Baia Mar

Primăria Baia Mare: Directia Tehnica > Acte necesare > Serviciul Administrare Drumuri Siguranta Circulatiei: Contact - Sediul Primariei, etaj II, cam. 14, 16 - Telefon: 0262-211001, 211002, 211003 - int. 143 - Email: polheria.bude@baiamarecity.ro Serviciul Administrare Drumuri Siguranta Circulatiei se ocupa de Anunt: MUNICIPIULUI BAIA MARE În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre privind: vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferente locuinţelor. Documente necesare pentru obținere autorizație funcționare. 13 mai 2021. 1 attachment. 1. Emiterea certificatului de urbanism. Acte necesare. cerere tip (model cerere emitere CU / model cerere prelungire CU); plan de situație 1:500; 1:2000; copie a actului de proprietate asupra terenului (titlu de proprietate, contract de vânzare. Acte necesare obtinerii certificatului de urbanism-Consiliul Judetean Cluj vine cu precizari importante. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Magnificii se pregatesc de primul turneu amical din vara asta-Baia Mare va gazdui jocurile intre 6-8 august

Certificat de urbanism pentru construire - Baia Mar

 1. Dezlipire/alipire. Ce presupune dezlipirea / alipirea? Dezlipirea sau alipirea unui/unor imobile presupune măsurarea imobilului/ imobilelor de către o persoană autorizată în domeniul cadastrului ( care NU este angajatul OCPI Brașov) Care sunt pasii necesari ? 1. Întocmirea unei documentații cadastrale de dezlipire sau alipire
 2. Depunerea documentaţiei în vederea obţinerii certificatului de urbanism nu este chiar atât de simplă. Din contul personal, de unde mai întâi a fost aleasă primăria căreia îi este trimisă solicitarea de emitere a unui certificat de urbanism, trebuie încărcate în format digital şi semnate electronic prin sistemele P7M şi P7S, fapt care nu este precizat în mod clar pe platforma.
 3. Cerere tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism Certificat de urbanism (eliberat de primaria de sector/oras/comuna) 1.2. Studiu geotehnic al terenului (structura solului) 1.3. Baia Mare - Maramures Tel: 0737-182.364; 0743-151.635 Tel/fax: 0262-22118
 4. MUNICIPIUL BAIA MARE Primar Nr. 17753 din 30.06.2015 CERTIFICAT DE URBANISM Nr. 783 din 30.06.2015 Scopul: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTÃRII LUCRÄRILOR DE CONSTRUCTII - LUCRÃRI DE CONSTRUIRE; Ca urmare a cererii adresate de S.C. DRUMURI PODURI MARAMURES SA, reprezentata prin Popa

Baia Mare, str. Gh. Şincai, nr. 46, cod poştal 430311 Prin prezenta vă rugăm să ne eliberaţi acordul prealabil de amplasare şi acces la drum pentru obiectivul: În acest scop vă înaintăm următoarea documentaţie cuprinzând: (se bifează caseta din dreptul documentului) - Certificat de Urbanism - Memoriu justificati Certificatul de urbanism reprezintă un document destul de important, deoarece acesta, alături de autorizația de construcție, îți va permite construcția sau reabilitarea unei construcții în condiții de legalitate cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism; Accident Baia Mare: detalii și imagini cutremurătoare! Ce s. Mentionez ca solicit acest act pentru: OCPI Maramures, BCPI Baia Mare. Anexex urmatoarele: - copie T.P. - copie act de identitate: B.I./C.I./Certificat de Nastere/Certificat de Casatorie/Certificat de Deces. - Declaratie Notariala - in origina Doc F1 Cerere Certificat De Urbanism Cj Conproiectaky Conproiectaky Academia Edu. Primăria Comunei Doba Judeţul Satu Mare Romania. Cerere Certificat Urbanism Prahova Doc. Primaria Comunei Arcus. Cetificat De Urbanism Bucuresti Andaros Imob. Certificatul De Urbanism Ing Structurist Roxana Bertea Certificatul de urbanism se emite în termen maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii. Solicitantului trebuie să menționeze, conform legii, scopul emiterii certificatului de urbanism. Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de constructii

Certificatele de urbanism pot fi obținute online! - Baia Mar

 1. Baia Mare, Str. Lapusului, nr. 7, et. 2, ap. 3, jud. Maramures • Cerere tip pentru emiterea autorizaței de construire. • Certificat de urbanism (CU). Certificatul de urbanism este primul pas în demersul de obținere al autorizației de construire
 2. August 27, 2019 by Alexandru Zlampareț No comment(s) Blog acte, Baia Mare, cadastru, cadastru maramures, carte funciara, certificat de urbanism Oferim servicii de cadastru și topografie în Baia Mare (și legii 18 / 1991, articolele 23, 24 și 36 sunt necesare urmatoarele documente pentru obținerea Ordinului Prefectului: Cerere ti
 3. CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE DEPARTAMENTUL DE SPECIALITATE CU PROFIL PSIHOPEDAGOGIC Str. Victoriei Nr. 76, Baia Mare, Maramureş, 430122, tel. +40 0262-218132

Statistici utilizare RAN & RENNS. Imobile gestionate de sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, la data de 12.07.2021: Perioada. Nr. total de proprietăți. Provenite din procesul de înregistrare sistematică *. 2005 - 2015. 8.141.331. 78.272. 2016 Imobiliare BAYZA Baia Mare. Vanzare teren, zona Cicarlau. Id imobil: 94t. Pret: 600 Euro/ar. Pret: 6 Euro/mp. Suprafata: 60 ari. Descriere: Cicarlau, la soseaua nationala cu deschidere de 42 m, teren intravilan in suprafata de 6000 mp, gaz si curent la aproximativ 50, certificat urbanism Top 10 topografi Baia Mare, 2021. 5.0 | 1 recenzie PRECUP P. DORIN Totul despre obținerea Certificatului de Urbanism Studiu geotehnic: ce înseamnă, când se cere și ce preț are 6 oferte 1 cerere. Cererea o puteți finaliza în mai puțin de două minute Cerere de restituire a sumelor plătite în plus sau necuvenit în contul I.S.C. faţă de obligaţia legală. 2: Ordinul nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare: Imobiliare BAYZA Baia Mare. Vanzare teren, zona Mihai Eminescu - Dealul Grosului. Id imobil: 124t. Pret: 2.150 Euro/ar. Pret: 21.5 Euro/mp. Suprafata: 13.25 ari. Descriere: Mihai Eminescu, Dealul Grosului, teren intravilan in suprafata de 1325 mp, cu deschidere de 86 m la drum, Certificat de urbanism subzona locuinte individuale cu regim de.

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Baia Mar

La documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, potrivit legii - pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire, inclusiv anexa - se utilizează formularul-model F.8 (Cerere pentru emiterea autorizaţiei. 2. Prezentul Certificat de urbanism nu poate fi utilizat în scopul declarat întrucât Primarul Municipiului Baia Mare a emis aviz nefavorabil nr. 17989/4.07.2013. b. Certificatele de Urbanism nr. 923/26.09.2013, nr. 355/14.04.2014, nr. 595/20.06.2014 şi nr. 996/19.09.2014 emise de către Municipiul Baia Mare în care se precizează: 1 - certificat de urbanism - plan de incadrare in zona - plan topografic vizat de un topograf autorizat in masuratori topografice - memoriu tehnic al proiectantului. Continutul documentatiei pentru obtinerea deciziei D.A.D.R si a O.C.P.I de scoatere a terenurilor situate in extravilanul localitatilor din circuitul agricol : - memoriu tehni

Sistem de proiec{ie Stereografic 1970 Plan de situalie necesar intocmirii documentafiei conform P.A.C. Drum Carei f.n. scara l:1000 t1t'%J407 .'.Ts curs urbanism, amenajarea teritoriului si disciplina in constructii 2021 (cursuri on-line 30 ore sau face to face 40 ore) (vezi aici grilĂ cursuri urbanism organizate on-line 30 ore promovare) gratuit: examen Şi eliberare diplomĂ 30 de or Details. Se convoaca Consiliul Local .al Orasului Baia Sprie in sedinta ordinara in data de 27 mai 2021 ora 14:00 la Casa De Cultura a orasului. Citeste mai mult. Taxa pentru eliberare în regim de urgenţă a unui act de studii: diplomă, certificat (maxim 10 zile lucrătoare) 200 11. Taxa pentru eliberare la cerere a unei confirmări a datelor înscrise pe un act de studii 100 12. Taxa de eliberare a duplicatelor: a) carnet de student 100 b) foaia matricolă/ supliment la diplomă 30 Baia Mare, CERTIFICAT ENERGETIC 9.6 ElectrocenterDUE are o experienta de 12 ani in proiectarea si executia instalatiilor electrice, sistemelor de supraveghere video sau sistemelor antiefractie

Formulare tipizate - Baia Mar

 1. Felul taxei. Valoare (lei) ADMITERE LA DOCTORAT. a) persoane din UTCN. 150. b) ceilalţi candidaţi. 150. c) colocviul de admitere la doctorat pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană). 100 Euro. Test pt. obţinerea LA CERERE a certificatului de competenţă lingvistică de cãtre
 2. 38 Transilvania FlaviaMaramures Magazin Baia Mare Bdul. Unirii nr.10 Filip 0262 204103/ flavia_filip@telekom.ro 3 /5 . Nr crt Telefon Regiune Persoana Judet Denumire locatie Adresa contact (superv izor Magazin Telekom/ responsabil Av ize/ Primarie) e-mail 39 Transilvania Bistrit
 3. ier de la Rosia Montana in urma deciziei definitive a Curtii de Apel Alba Iulia prin care planurile de urbanism pe care se bazeaza documentatia proiectului au fost declarate nule. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Certificat urbanism rosia montan
 4. istrativ. Decizia nr.25 în dosarul nr.2131/1/2017

Calificarea universitară pe care fundamentează programul de studii: Urbanism şi administrarea teritoriului, cod RNCIS: L090020020 Perioada de înscrieri este 16.01.2019 - 8.02.2019 Documente ce se pot descărca Urbanism; Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală trecând prin Novaci și Baia de Fier. cu o formă de trunchi de piramidă, cu baza mare de 4,5 m, orientată în jos. Asa zisa țeavă pătrată care formează nucleul metalic este de fapt un cheson, realizat din patru profile de oțel cornier cu aripi egale.

ProceduraVizualizare - e-guvernar

Video: UAT Baia Sprie - Maramures - Urbanis

Avizul de Amplasament este răspunsul scris al operatorului de rețea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere față de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice ale operatorului Certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere, oricărui solicitant - persoană. Comuna Băiuț este situată în partea de Nord a Transilvaniei, în centrul județului Maramureș, dezvoltându-se în Munții Lăpușului, la o distanță de 28 km de orașul Târgu Lăpuș și 78 km de municipiul Baia-Mare, reședința de județ. Județul Maramureș, și implicit comuna Băiuț, face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord.

centrul universitar nord din baia mare cerere de chemare in judecata divort model md cerbul cu stea in frunte cerbul de aur 2019 centrul medical bucovina suceava cerere certificat urbanism sector 1 cerbul de aur 1968 cerbul de aur 2018 Cerere Act de identitate (copie) Plan de încadrare în zonă Certificat de urbanism + Autorizația deconstruire Act de proprietate/Contract de închiriere/ dare în folosință / Contract de concesiune - după caz, (copie) Dovada achitării taxei. 6.Acte necesare pentru atribuire număr poștal (imobile intabulate) Cerere Act de identitate.

Baia Mare: Certificatele de urbanism pot fi obtinute si

Handbal: Remiză cu Bacăul în al doilea amical de la Baia Mare Florin CRIȘAN 7 august 2021 20:18 0 Potaissa Turda a terminat la egalitate, scor 29-29, partida amicală desfășurată contra celor de la CSM Bacău 13/12/2016 PROCESE, URBANISM 0. Milionarul Ștefan Gadola și 15 proprietari de pe strada pe care locuiește au dat în judecată Consiliul Local, primarul municipiului Cluj-Napoca, investitorul, care e medic, și constructorii unui bloc lung cu patru etaje ce se ridică lângă casele lor Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism; Baia Mare nr.52. Destinația: Locuinta unifamiliala. Edificată în anul: 2018 -2021. Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art.37 alin.(1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996. IMOBIL demolabil in ZONA PLANTELOR- Certificat de Urbanism - casa/vila cu 2 camere de vanzare in Bucureşti, din judetul Bucureşti Ilfov, in zona Ultracentral, 40.3 mp, teren 82 mp, f.s. 6.32

Baia Mare. Proiecte de locuințe cu specific maramureșean. Proiectul este o inițiativă a Consiliului Județean Maramureș în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România filiala Nord-Vest și susținut de 18 unități administrative-teritoriale de pe raza județului Maramureș. (3 centrale termice baia mare cerere certificat de urbanism cluj cerere de demisie 2018 centrul de meditatii unirea cerere concediu crestere copil centrul regional de afaceri timisoara cerere de concediu model cerere de transfer de la un loc de munca la altul. Somaj Tehnic Ce Inseamna Cine Plateste Si Care Sunt Conditiile Desfășurat pentru prima dată în 1968 festivalul a lansat de a lungul timpului vedete care s au bucurat de mare succes în țară și în străinătate. Trofeul festivalului internaţional cerbul de aur 2018 câştigat de inis neziri din albania. Sâmbătă seară s a încheiat festivalul cerbul de aur 2018 Dacă nu te găsim noi. Organizatia tinerilor din sibiu.Organizația tinerilor din sibiu sibiu romania. Organizația tinerilor din sibiu este o organizație laică formată din studenți ai diferitelor facultăți din sibiu litere teologie inginerie medicina științe etc și elevi cei mai Anularea certificatului de urbanism. Solicitarea obligării primarului şi a unităţii administrativ-teritoriale la plata unor despăgubiri pentru prejudiciul suferit. Condiţii. Contract de prestări servicii încheiat prin procedura reglementată de O.U.G. nr. 34/2006

Formulare urbanism - Consiliul Judeţean Maramure

COMISION 0%!!IDEAL INVESTITIE!Utilitati la poarta!Vanzare teren intravilan situat intr-o zona cu un enorm potential turistic, fara poluare, intr-un cadru natural minunat, cu o priveliste de poveste. F VDI97.26680 1. Cerere tip către D.J.C.P.N. Bihor 2 Acte administrative: - Certificat de urbanism valabil - Extras C.F. recent / contract de închiriere (u.e.c.) 2. Proiect, cu următoarele: - Memoriu de arhitectură - Plan de situaţie -Plan de încadrare în zonă - Relevee (ale faţadei unde se amplasează firma); fotografi Bd. Unirii Nr. 16/4 Baia Mare, Maramures Cod postal 430232 CUI: 7233879 J24/360/1995 tel: 0262-223004 fax: 0262-220840 e-mail: office@drusal.r Prin sentinţa civilă nr. 1433 din 27.04.2010 a Tribunalului Maramureş, s-a admis cererea de intervenţie formulată de SC M.B. SRL şi s-a respins acţiunea principală formulată de reclamanţii S.V., P.A. ş.a., în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, PRIMARIA MUNICIPIULUI BAIA MARE, SC C.V. şi SC V.H. SRL

Anunț de interes general

Certificatul de urbanism este definit la art. 6 alin.1 din Legea nr. 50/1992 ca fiind actul de informare prin care autoritățile prevăzute la art. 4, inconformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori planurilor de amenajare a teritoriului, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul. Documentatii necesare pentru AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - cerere tip - certificat de urbanism in termenul de valabilitate - dovada detinerii terenului pe care se amplaseaza constructia( titlul de proprietate, contract de vinzare-cumparare, contract de concesiune, certificat de mostenire, etc) - toate avizele cerute prin certificatul de urbanism. Bransament gaze. Bransamentul, in cazul in care nu-l aveti (inseamna ca la acea curte sau imobil nu au fost trase gaze pana in prezent) se incepe astfel: Pasul 1. Completarea unei cereri de acces la sistemul de distribuţie al gazelor naturale

Directia Patrimoni

Cererea pentru emiterea Certificatului de Urbanism a fost inregistrata la Primaria Municipiului Satu Mare slb ff.1g273/23.05.2007 la care am primit raspuns un Cerlificat de Urbanism nr. 660/g06.2007 infomativ. Prin cererea25779/2007 am solicitat aprobarea pUZ si am primrr raspuns prr Prețul elaborării PUD (Plan de Urbanism de Detaliu) pentru un spațiu mai mic. Prețul pentru un PUG (Plan de Urbanism General) cu planul de urbanism, planul parcelar, fazele de execuție, condițiile de branșare/racordare la infrastructura tehnico-edilitară a localității și reglementările autorităților care eliberează avize și autorizații Facultatea de Inginerie Adresa: Str. Dr. Victor BABEȘ 62A Baia-Mare, Maramureș 430083 Decanat: Tel: 0264-202975 Secretariat: Tel: 0264-20297 Taxă ghidaj la cerere - Clădirea Pavilionară Muzeul de Istorie şi Arheologie Baia Mare Maramureș certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire. MODELE CERERITipizate PERSOAN FIZIC în vederea obinerii certificatului de cazierul judiciar respectiv a certificatului de integritat

am o mare problema sunt copropietar la un teren si am inceput sa fac o constructie pentru inceput am obtinut certificat de urbanism si aproape toate avizele am si depus pentru eliberarea autorizatiei de constructie .arhitectul mia spus ca pot sa incep la saparea subsolului ca nu ma amendeaza dar surpriza m-ia venit cineva dela inspectia de stat in constructi si ma amendat cu 10000 ron cum sa. ACORDUL DE MEDIU - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) este cerută de DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din. Vă prezentăm lista de acte necesare pentru obţinerea certificatului de atestare pentru construcţii, precum şi paşii care trebuie urmaţi pentru obţinerea documentului. Municipalitatea gălăţeană a început să elibereze amintitele atestate din 15 octombrie 2015

Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru si Gestiunea Localitatilor Informatia structurata conform Legii 544/2001 Informatia structurata conform Legii 544/200 Condițiile pentru a primi teren gratuit pentru tineri. Pentru a solicita teren gratuit de la stat, tinerii trebuie să aibă vârste între 18 și 35 de ani. În momentul în care depun dosarul și până la data soluționării acestuia, aceștia nu trebuie să fie proprietari ai unei locuințe sau unui teren destinat construirii unei case Racordarea la reteaua de gaze naturale implica realizarea unui dosar care trebuie sa cuprinda documentele: • Copie dupa actul de proprietate al locuintei (act de mostenitor, contract de vânzare-cumparare, titlu de proprietate etc.); • Copie dupa autorizatia de construire a casei si proces verbal de receptie la finalizarea lucrarii.