Home

Tipuri de argumentare

tipuri de argumentare Principalele argumente sunt argumentarea deductivă, argumentarea inductivă, argumentarea răbdătoare și argumentarea prin analogie.. Argumentarea este unul dintre modurile în care ființele umane pot folosi limbajul. Acesta este procesul prin care declarațiile afirmative sau negative sunt folosite pentru a susține sau respinge o propunere TIPURI DE ARGUMENTARE - ARGUMENTAREA NEDEDUCTIVĂ (ANALOGIA) apr.22 de Florin George Popovici. Introducere. Argumentarea poate fi concepută, după cum se ştie, ca proces logic prin care derivăm o propoziţie nouă (concluzia, teza) dintr-un număr de propoziţii considerate cunoscute (premise, probe, dovezi, temeiuri). Din perspectiva. Principalele tipuri de argumentare inductiva Tipuri de argumentare inductiva Inductia incompleta (amplificatoare) Inductia stiintifica Inducția prin simplă enumerare este numită și inducție populară, atunci cand se desfășoară la nivelul cunoașterii comune, însă ea se poat

Argumentare. 2021. Vă explicăm ce e te o argumentare, tipurile, tructura și alte caracteri tici ale ace teia. De a emenea, exemple din diver e domenii.Argumentul e te un practică di cur ivă care are ca cop apărarea unei Pentru a şti dacă o argumentare este corectă trebuie să analizăm câteva tipuri de argumentare şi să identificăm condiţiile corectitudinii lor. Forma standard a unui argument este: premise - concluzie (ultima propoziţie dintr-un argument în forma standard este întotdeauna concluzia). Tipuri de argumentare inductiva Lectii Logica Francis Bacon este considerat a fi intemeietorul logicii inductive moderne care in esenta sa se ocupa cu studiul argumentelor bazate pe generalizare

de argumentare în funcţie de scopul urmărit. Argumentarea poate fi definită în funcţie de două criterii: procesul de funcţionare şi scopul urmărit. Prin urmare, argumentarea este o acţiune complexă şi finită4, o acţiune complexă deoarece presupune o activitate mentală de alegere corectă a mecanismelor şi mijloacelor de Există diferite tipuri de texte judiciare, însă toate se caracterizează prin stabilirea de condiții sau restricții pentru anumite acțiuni. Și acestea sunt cele care apar din practica legislativă a avocaților. În aceste texte, se remarcă diferite tipuri, cum ar fi propoziția, cererea, recursul, notificarea, recursul și edictul etc

BAC Logica 2019 - Astazi Are Loc Examenul Scris La BAC

Cele 4 tipuri principale de argumente și exemple

 1. Acest tip de argumentare inductivă are concluzie certă. INDUCTIA INCOMPLETA (amplificatoare) Inductia incompletă este argumentul inductiv autentic. Inducţia incompletă sau amplificatoare asigură trecerea de la analizarea unui număr finit de cazuri la toate cazurile din clasa respectivă. Aurul este bun conducător de electricitate
 2. Raţionamentul . În raport cu termenii sau propoziţiile, raţionamentele (inferenţele) reprezintă forme logice mai complexe şi totodată şi operaţii logice cu propoziţii.Ceea ce în logica tradiţională se numeşte raţionament, în logica modernă se numeşte inferenţă şi argument sau tehnică de argumentare în logica contemporană (cel puţin în logica anglo-saxonă)
 3. Tipuri de erori in argmentare. Paralogismele sunt erori in argumentare comise in mod accidental. Apare atunci cand o expresie sau o propozitie dintr-un argument este ambigua din punct de vedere sintactic. 3.Accentul:Se produce datorita sublinierii improprii a unui cuvant sau expresii dintr-un argument
 4. Erori de argumentare. Erorile logice apar ca urmare a nerespectării regulilor de corectitudine logică. - erori formale (sofisme şi paralogisme formale): nu sunt respectate regulile de validitate ale inferenţelor deductive. - erori materiale (sofisme şi paralogisme materiale): apar când conţinutul este deficitar, sensul şi.

Tipuri De Argumentare - Argumentarea Nedeductivă (Analogia

 1. at (individual); 3. Fiecare obiect/element al clasei are o anumită proprietate; 4. Se conchide că întreaga clasă de obiecte.
 2. Erori logice formale. Erorile logice formale sunt acele raționamente care sunt invalide datorită unor erori în formalismul lor logic.. Apelul la legislație: un argument care implică faptul că legislația este un imperativ moral.; Apelul la probabilitate: pentru că ceva poate să se întâmple, este inevitabil ca acel ceva se va întâmpla. Aceasta este premisa pe care se bazează Legea.
 3. Argumentare si gandire critica - curs 4 1. Argumentare si gandire critica - curs 4 (am vorbit data trecuta despre argumentare vazuta ca proces si tipuri de argumentare) Argumentarea ca produs: textul argumentativ 2
 4. plan de lectie Tipuri de argumentare inductiva. 5 iunie 2014, 11:53. 0 stele | 0 review-uri
 5. Un argument (din latină argumentum mijloc de dovadă) este o afirmație sau o serie de afirmații (), care este utilizată pentru a motiva o altă afirmație, de exemplu o concluzie (sau o teză). Forma logică a unui argument într-o limbă naturală poate fi reprezentată într-o limbă formală simbolică și, independent de limba naturală, pot fi formulate argumente în.
 6. Logică, argumentare şi comunicare - clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului 6 Conţinuturi Competenţe specifice Trunchi comun Curriculum diferenţiat 1.4. Identificarea, în diferite contexte, a unor tipuri de argumentare formulate în limbaj natural sau formal 1.5. Dezvoltarea unor tehnici de argumentare şi de comunicare, î

elementele de logicã formalã pentru a sluji unor scopuri argu - mentative, de ana lizã ºi evaluare a dife ritelor situaþii particulare pe care le întâlnim atunci când comu nicãm cu cineva sau când ne strãduim sã cunoaºtem ceva. Ne vom ocupa de argumentare ºi de elementele ei, de schemele de raþio nare argumentativ Inductia v Tipuri de argumentare inductiva. v Metode de cercetare inductiva. Inductia prin simpla enumerare de inferenta: are urmatoarea schema Toate cazurile cercetate satisfac proprietatea P si nu se cunoaste nici un caz caresa contrazica aceasta proprietate About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Definiţi conceptul de argumentare. 4 puncte Argumentarea este o construcţie raţională formată din propoziţii numite argumente, premise sau temeiuri pe baza cărora se demonstrează sau se susţine o teză sau concluzie printr-un demers logic. Enumeraţi două tipuri de erori în construirea argumentelor cu propoziţii compuse Eroarea.

Un exemplu de analogie întâmplătoare este acela când descoperim că da Analogia după însușiri și cea după relații Într-o analogie după însușiri pornim de la asemănările existente între două sau mai multe obiecte concluzionând că obiectele sunt Argumentare si gandire critica - curs 3. 1. Argumentare si gandire critica - curs 3 (data trecuta am vorbit despre diferentele dintre demonstratii si argumente, explicatii si argumente si despre domeniul argumentarii) Argumentarea ca activitate Tipuri de argumentare. 2 Teme din programa de Logica, argumentare si comunicare. 1. Argumentarea şi structura argumentării; analiza logică a argumentelor. 2. Tipuri de argumentare. 3. Argumentarea corectă. - Evaluarea argumentelor (validitatea argumentelor); erori de argumentare. Catedra de specialitate a Facultăţii de Ştiinte Politice recomandă ca material de. Argument 3: personajele reprezinta tipuri umane; Concluzie; 4. SABLON PENTRU ARGUMENTARE Fabula este specia genului epic, in versuri sau in proza, in care sunt prezentate aspecte din viata oamenilor, puse pe seama animalelor. O astfel de opera este si ., scrisa de . Potrivit programei de Bac la logică din 2021, trebuie să stăpânești următoarele teme: 1. Societate, comunicare și argumentare. Argumentarea și structura argumentării; analiza logică a argumentelor. Termenii: caracterizare generală (definire, tipuri de termeni), raporturi între termeni

Tipuri de argumentare. Există două tipuri fundamentale de argumentare : 1. Tipuri de argumentare. Argumentarea e folosit n viaa real. TIPURI DE ARGUMENTARE. Ca să ºtim dacă argumentarea noastră este corectă, va trebui să analizăm câteva tipuri de argu mentare ºi să vedem care sunt condiţiile corectitudinii lor Sofismele argumentării. Logica, de la cuvântul grecesc logos, este ştiinţa raţionării sau judecăţii corecte. Ea oferă instrumentele pentru analiza formei şi conţinutului argumentelor. Logica urmăreşte legătura dintre premise şi concluzii, şi ne ajută să stabilim dacă judecata noastră este dreaptă sau strâmbă Tipuri de erori in argmentare. Paralogismele sunt erori in argumentare comise in mod accidental. Apare atunci cand o expresie sau o propozitie dintr-un argument este ambigua din punct de vedere sintactic. 3.Accentul:Se produce datorita sublinierii improprii a unui cuvant sau expresii dintr-un argument

Cele 10 tipuri de erori logice și argumentative. Iulie 8, 2021. Filosofia și psihologia sunt legate una de cealaltă în multe feluri, printre altele, pentru că ambele abordă într-un fel sau altul lumea gândirii și a ideilor. Unul dintre aceste puncte de uniune între cele două discipline se găsește în legătură cu erori logice și. VII. TIPURI DE ARGUMENTARE NEDEDUCTIVĂ Teodor Dima 1. Certitudine şi probabilitate În capitolele precedente au fost prezentate mai multe tipuri de inferenţe deductive. Caracteristica principală a acestora este: dacă premisele sunt adevărate, concluzia nu poate fi falsă. De aceea, s

Tipuri de argumentare inductiva by Irina Taga - Prez

Sub aspect extensional, adică din punctul de vedere al sferelor lor, putem avea două tipuri de raporturi între termeni: de concordanţă şi de opoziţie. A. Raportul de concordanţă presupune că mulţimile de obiecte denotate de cei doi termeni trebuie să aibă în comun cel puţin un element:X Y A.1 De fapt, termenul este derivat din cuvântul fallare, ceea ce înseamnă să minți sau să trișezi. Aceasta înseamnă că subliniază caracterul înșelător al acestor argumente. Dar recunoașterea unei erori nu este ușoară, deoarece poate lua forme diferite. De fapt, există multe tipuri de erori, dintre care unele nu seamănă. II. După procedura de definire evidenţiată de definitor, se disting cel puţin următoarele tipuri de definiţie: 1. Definiţia ostensivă, în care se indică efectiv sau se arată prin gesturi obiecte desemnate de definit (imagine + rostire concomitentă). Legat de aceasta, de reţinut că extensiunea unui termen nu determină intensiunea. EXERCI II DE ARGUMENTARE. Coperta 1: Paul Klee, Roter Ballon, 1922. Andrei Marga Adrian Luduan. EXERCI II DE ARGUMENTARE. Editura Funda iei pentru Studii Europene Cluj-Napoca, 2010. Editura Funda iei pentru Studii Europene, 2010 str. Emmanuel de Martonne 1 400090, Cluj-Napoca, Romnia Director: Ion Cuceu. Andrei Marga Adrian Ludua Genul dramatic are trăsături care îl diferențiază clar de alte genuri literare, cum ar fi modurile de expunere specifice textelor dramatice.Indicațiile scenice apar doar între paranteze ori la subsolul paginilor și se referă la acțiunea personajelor, la mimică, decor ori la gesturi

Tipuri de eseuri. Eseul reprezinta un gen literar care nu este foarte clar definit. Eseistii de renume nu au reusit sa defineasca foarte clar aceasta specie literara, iar definitia unanim acceptata este aceea de incercare, in care fiecare scriitor isi exprima anumite sentimente sau isi sustine o parere si incearca sa convinga auditoriul. 1. TIPURI DE ARGUMENTARE În gândirea critică, se consideră că există mai multe tipuri de argumentare, în funcţie de natura opiniei care face obiectul argumentării, atitudinea argumentatorului 1 Lewis Vaughn, The Power of Critical Thinking, Oxford University Press, New York, Oxford, 2005, p. 17. 2 Ibidem, p. 17-18 Apoi, vom examina principalele tipuri de erori formale. 1. Silogismul disjunctiv falos. În această parte eronată a unei disjuncții a stilului A și / sau B . Când una dintre posibilități este afirmată, se presupune că cealaltă este falsă. Desigur, această concluzie nu derivă din premise. exemplu : Poți să mănânci sau să.

LOGICA, argumentare și comunicare Pagină 3 TERMENII Un termen are trei componente: -cuvântul sau componenta lingvistică;-noţiunea sau componenta cognitivă;-obiectul sau componenta ontologică.Definiţie: un termen este un cuvânt sau un ansamblu de cuvinte care exprimă o noţiun Eliminarea erorilor de argumentare. Pot exista mai multe cauze pentru care apar erori într-o argumentație: poate fi vorba de gradul de dificultate al unei chestiuni, de dispoziția oamen. Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut

Argumentare - Ce este, concept, tipuri și caracteristici

Tipuri de argumentare Deductivă: argumente/raţionamente imediate cu propoziţii categorice (conversiunea şi obversiunea)* Deductivă: silogismul (caracterizare generală, figuri şi moduri silogistice, verificarea validităţii prin metoda diagramelor Venn); demonstraţi Tipuri de naratiune - Mai jos o sa aveti mai multe rezultate pentru cautarea Tipuri de naratiune. Puteti gasi foarte multe referate accesand categoriile din partea dreapta despre Tipuri de naratiune.Uita-te mai jos si o sa gasesti cele mai relevante rezultate pentru cautarea Tipuri de naratiune Tipuri de texte. Argumentare | nicoletamorogan2 | 24.07.2017. Prima pagină » Învăţământ primar » Limba şi literatura română » Fişe de lucru » Tipuri de texte. Argumentare. Tipuri de texte. Argumentare. 24 iulie 2017, 10:03. 0 stele | 0 review-uri TIPURI DE STRATEGII. 3. STILURI DE PREDARE-INVATARE. 3.1. DEFINIREA STILULUI EDUCATIONAL (DE PREDARE) de utilizare a rationamentelor in argumentare, de ordonare a operatiilor specifice si de utilizare a modelului gasit in rezolvarea situatiilor asemanatoare sau situatii problematice

ARGUMENTAREA - Zwischen uns sei Wahrheit! « Laborator de

Programa logică, argumentare şi comunicare Bac 2021 - conținuturi. Programa pentru logică Bac 2021 cuprinde următoarea materie: Societate, comunicare şi argumentare. Argumentarea şi structura argumentării; analiza logică a argumentelor. Termenii: caracterizare generală (definire, tipuri de termeni); raporturi între termeni telor tipuri de mesaje/texte - limbaj standard, limbaj literar, limbaj colocvial, limbaj popular, limbaj regional, limbaj arhaic; argou, jargon - expresivitatea în limbajul comun și în limbajul poetic 1.4. Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scris Cele patru tipuri clasice de compoziție (descriere, narațiune, expunere și argumentare) nu sunt categorii, în sine. Aproape niciodată nu ar sta singuri într-o bucată de scriere, ci mai degrabă sunt cele mai bine considerate moduri de scriere, bucăți de stiluri de scriere care pot fi combinate și utilizate pentru a crea un întreg

1.1.1. TIPURI GENETICE DE RELIEF a. Tipuri genetice de relief din Europa Tipurile genetice majore de relief ale Europei sunt determinate de morfostructurile majore: Câmpiile cele mai întinse se suprapun peste primul nucleu continental (Câmpia Est-Europeană se supr.. Tipuri de vin alb și principalele soiuri de struguri din care sunt făcute. Calitatea vinului este influențată direct de calitatea strugurilor care au fost folosiți la producerea lui. Calitatea boabelor este dată de climat sau de fertilitatea pământului, printre altele

Tipuri de argumentare inductiva - Materi

Cele 6 tipuri de texte argumentative Thpanorama - Acum

Conectori utilizaţi în argumentare Conectorii sunt de mai multe tipuri: - conectori de premisă: în primul rând, în al doilea rând, pe de o parte, pe de altă parte, pentru începutetc; - conectori de susţinere, ai explicaţiei, de exemplificare, ai comparaţiei, ai cauzalităţii: din aceast Logică,argumentare şi comunicare . SILOGISMUL. Înapoi la: secţiune 0. Figuri şi moduri silogistice . Modul unui silogism este dat de tipul de propoziţii pe care le conţine. Spre exemplu silogismul. Toate mamiferele sunt animale. Toate felinele sunt mamifere. Toate felinele sunt animale o Propozilir: caracterizare generald (definire, structurS); tipuri de propozijii ca- te gorice ; rap orturi intre propo zitli cate goice. o Ralionamente: caracteflzare general[ (definire, structur[); tipuri de ralionamente. o Definirea qi clasificarea'.caracterizare generald; corectitudine in definire si clasificare. 2. Tipuri de argumentare o Deductiv[: argumente I ralionamente imediate cu.

-forme de clasificare* Tipuri de argumentare* Deductivă:* -argumente/raționamente imediate cu propoziții categorice (conversiunea si obversiunea)* 2 -silogismul* (caracterizare generala, figuri si moduri silogistice, legile generale ale silogismului, verificarea validității prin metoda diagramelo Arta convingerii pornește de la credibilitatea oratorului judiciar. Doar pe această piatră de temelie se pot clădi edificii solide ale argumentării câștigătoare. Tehnicile și metodele de argumentare - utile și bine de cunoscut - vor fi potențate la adevărata lor valoare doar prin propulsia credibilității Silogismul de relație constă în transferul unei însușiri constatate la unele lucruri asupra altor lucruri. Acest silogism se mai numește și silogism transductiv. Într-un astfel de silogism se face transferul unor relații de tipuri diferite: cantitative, coexistență, asemănare, poziție, succesiunea, funcțiune etc. 4

COMPETENŢE GENERALE: Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii - problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare Manifestarea unui comportament social. Tipuri de eseuri. Particularități ale unui text (epic/ liric/ dramatic) Particularități de construcție a unui personaj: Relația dintre două personaje - încadrare într-un curent/ specie - tema și viziunea despre lum

Tipuri de discurs liric

INDUCȚIA. TIPURI DE INDUCŢIE - Logică, argumentare și ..

2.1 Denumirea disciplinei Tehnici de argumentare utilizate în dezbaterea juridică 2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Constantin Sălăvăstru 2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Constantin Sălăvăstru 2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB 4 Acest conflict de baza se imbina cu alte conflicte secundare prezente in actiunea comediei. Ca specie a genului dramatic, opera literara O scrisoare pierduta este o comedie, intrucat provoaca rasul prin surprinderea moravurilor, a unor tipuri umane sau a unor situatii neasteptate

Raţionamentul, Tipuri de raţionament

Publicat în Lecția de română, Literatură gimnaziu, Noțiuni literare De Florin Gherheș Publicat pe 25 octombrie 2020 11 noiembrie 2020 Etichetat Ce este textul multimodal, Exemplu de text multimodal, Text multimodal dex, Textul multimodal fisa de lucru, Textul multimodal Wikipedia, Tipuri de text Raţionamente imediate cu propoziţii categorice. Silogismul. Demonstraţia. Tipuri de argumentare nedeductivă. Evaluarea argumentelor. Erori de argumentare. Argumentare şi contraargumentare. Propoziții compuse. Raționamenete cu propoziții compuse Cele 8 tipuri de inteligență pe care le putem dezvolta pentru o viață mai împlinită. Un car de vreme, inteligenţa a fost definită în mod ciuntit, doar ca o capacitate mentală, ceva în genul unui computer unic, ce ne-ar pilota toate acţiunile. Or, în realitate, acţionăm şi reacţionăm comandaţi de mai multe calculatoare. 5. Tipuri de cunoaștere (1) 6. Analitic și sintetic (1) 7. Cunoașterea a priori și cunoașterea a posteriori (1) 8. Teorii despre adevăr (1) 9. Natura, cauzele și rolul erorii în cunoaștere (1) Problema limbajului (2) De ce nu există profesori de gravitaţie? (14) Gândirea critică (1) Metode specifice (2) Etica (14) 1. Specificul.

Limba la mamifere - Bacalaureat

Tipuri de erori in argmentare - Google Group

- tipuri textuale şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ - discursul publicistic - rolul verbelor în naraţiune; rolul adjectivelor în descriere - rolul formulelor de adresare, de iniţiere, de menţinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialo Argumentare Ca Textul Este O Descriere Literara milgabe DbVisualizer Pro 10.0.20 {x86-x64} Keygen 190 MB ((INSTALL)) ((TOP)) Free Printable Blank Bowling Score Sheets Download File VA-House_Rumours_Vol_33-(CSCOMP2365)-WEB-2020-wAx.rar (248,98 Mb) In Fr talyale Proteus 8.10 SP3 Crack Mac Professional Full Version ((HOT)) Downloa Unitatea de învaţământ: Colegiul Național Spiru Haret Profesor metodist: Cristina Ștefan Data: 10.05.2012 Practicant: Elena Daniela Dragomir Clasa: IX- a G și IX-a H Proiect de lecţie Logică și Argumentare - metode inductive de obținere a concluziilor Obiectul: Logica și Argumentare Subiectul: Metode inductive de raționare- Metodele inductive de raționar

- tipuri de raţionamente. Definirea şi clasificarea: - caracterizare generală - corectitudine în definire şi. clasificare - tipuri de definiţii - forme de clasificare. 1.4. Identificarea unor tipuri de argumentare formulate în limbaj natural sau formal. 2.4 Manualul de Logica, argumentare si comunicare include si studiul propozitiilor. Printre informatiile necesare sunt cele legate de caracterizarea generala a propozitiilor categorice, ce tipuri de propozitii categorice poti intalni si ce raport exista intre aceste propozitii. De asemenea vei afla ce inseamna inferentele imediate si cum sunt. - tipuri de definiţii - forme de clasificare Tipuri de argumentare. Deductivă: - distribuiriea termenilor - legea distribuirii termenilor - argumente/raţionamente imediate cu propoziţii categorice (conversiunea şi obversiunea) - silogismul (caracterizare generală, figuri şi moduri silogistice analiză şi de argumentare - 4 puncte; ortografie, punctuaţie, aşezare în pagină şi lizibilitate - 2 puncte; încadrare în limita de spațiu indicată - 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum o pagină

Logica si argumentareDemonstratie baladaTest verificare Propozitii SubordonateUnitati de relief Tabele - BacalaureatFloare Albastra Figuri De Stil Explicate

Tipuri de resurse. Identificarea resurselor. Enunțarea tezei. Erori logice și de argumentare. Prezentarea argumentelor. Stilul academic. Citarea și parafrazarea. Abrevieri convenționale. Elementele unei lucrări academice. Etapele redactării unei lucrări. Cuvinte cheie. Definirea obiectivelor Tipuri de argumentare . deductivă Vineri,14.00-15.00 Silogismul (caracterizare generală, figuri şi moduri silogistice, legile generale ale silogismului, verificarea validităţii prin metoda diagramelor Venn), Demonstrația 8 S23-S30 . II . Prof. Ovidiu Marius Voinescu . Unitatea de învăţare Tipuri de termeni - Digitaledu. Logică, argumentare și comunicare > Clasa a IX-a >. Termenii. Tipuri de termeni. Autor: Mausi Vișan-Tescaru - Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia, Focșani (Vrancea 12.Forme speciale de argumentare silogistică Intrebari si exercitii-seminar 20 ianuarie Esi M. Popescu A. 13.Evaluare: silogism. Test. 27 ianuarie Caulea I. Esi M. 14.Propoziţii compuse : funcţii de adevăr, variabile propoziţionale şi operatori logici. Tipuri de formule logic Programa pentru Limba și literatura română la Bacalaureat 2021 conține materia pe care elevii de clasa a XII-a trebuie să o învețe pentru examen. Pe baza acestor programe, publicate de Ministerul Educației, vor fi construite subiectele de examen pentru Bacalaureat. Proba scrisă la Limba și literatura română va avea loc luni, 28.