Home

Certificat ditl online sector 1

Primăria Sector 1 București vă prelucrează datele personale în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate. În cazul în care nu doriţi ca anumite date personale să fie dezvăluite, aveţi posibilitatea de a vă exercita dreptul de opoziţie, în condiţiile prevăzute de art. 21 din RGPD Primăria Sectorului 1 reduce birocrația în ceea ce privește eliberarea certificatelor de atestare fiscală. Începând din această lună, Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 1 pune la dispoziția contribuabililor persoane fizice și juridice, deținători de semnături electronice, posibilitatea obținerii certificatului de atestare fiscală on-line, fără a mai fi nevoie. Platforma digitală de servicii online oferite de Primăria Sectorului 1 este funcțională și o găsiți la adresa web: https://serviciionline.sectorulunu.ro Sunt online, începând de acum, toate modulele, prin intermediul cărora putem emite documente cu semnătură digitală: avize, certificate, adrese, răspuns petiții, cereri, autorizații și alte acte Programări Online. S-a atins numărul maxim de programări pentru luna august 2021. Programare on-line este disponibilă pentru persoanele cetățeni români născuți în Republica Moldova și Ucraina care au dobândit/redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul în România și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 41 alin

S1 Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale - Sector

Primăria Sectorului 1 reduce birocrația în ceea ce privește eliberarea certificatelor de atestare fiscală. Începând din luna iulie 2019, Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 1 pune la dispoziția contribuabililor persoane fizice și juridice, deținători de semnături electronice, posibilitatea obținerii certificatului de atestare fiscală on-line, fără a mai. Prezenta procedura reglementeaza modalitatea de obtinere a certificatului fiscal aferent persoanelor fizice in cadrul Directiei Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3. -Cererile de eliberare a certificatului fiscal vor fi semnate de catre solicitant cu semnatura electronica calificata. -Pentru Certificate de Instrainare*/ Partaj (cladiri. Registratura DGITL - Primăria Sectorului 4. Vă rugăm să așteptați. DGITL Sector 4. Bine ați venit la Registratura DGITL Sector 4. Reset. Felicitări. Ați depus cererea nr # { {successId}}. Vom reveni la dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil. Alegeți tip persoană Persoane juridice. Lista impozite si taxe locale. Acte necesare. Formulare. Modalitati de plata persoane juridice. Coduri IBAN persoane juridice. Situatie online taxe si impozite persoane juridice

Acte necesare. 1. Declarare si impunere cladiri. A. Cladiri dobandite prin cumparare, donatie, etc. Certificat energetic (Copie); Declaratia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice - Descarca formular ITL001/2016. Contract de vanzare - cumparare, act de donatie, contract de schimb, hotarare. Certificat de atestare fiscala sector 6 Ce este un certificat de atestare fiscala Certificatul de atestare fiscala este un act care dovedeste indeplinirea obligatiilor de plata ale contribuabilului (impozite, taxe) si este emis la cerere, in cateva zile lucratoare, de catre organul fiscal competent Implementat și în România, Punctul de Contact Unic electronic este sistemul informatic care oferă cetățenilor și mediului de afaceri servicii ce pot fi accesate prin mijloace electronice, de la distanță, prin internet, în orice moment, indiferent de țara de origine a beneficiarilor. Avantaje pentru utilizatorii PCUe Primăria Sectorului 3, prin Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 3, face încă un pas în digitalizarea activității instituției prin eliberarea on-line a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane fizice și juridice. Primăria Sectorului 3 este prima administrație locală de sector din București care pune la.

DITL5 Online Avansis Online ConectX Online Ghiseul.ro Informații Puncte de lucru Modalități de plată Impozite și taxe locale Amenzi Formulare Declarație fiscală Declarație auto Declarație clădiri Alte formulare Contact Puncte de lucru Program cu publiculAudiențe GDPR Transparență instituțională Buget-Financiar Achiziții Investiții Contracte Audit Sediile Direcției de Impozite. Certificat de atestare fiscala emis de ditl al unitatii administrativ teritoriale unde vanzatorul isi are domiciliul. începând din luna iulie 2019 direcția generală impozite și taxe locale sector 1 pune la dispoziția contribuabililor persoane fizice și juridice deținători de semnături electronice posibilitatea obținerii. Condiţiile pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală sunt prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Prin urmare solicitantul va obţine certificatul de atestare fiscală numai dacă este la zi cu plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local al.

DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE A DEMARAT O NOUA CAMPANIE DE PROMOVARE PENTRU GHISEUL.RO. Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3, a demarat cea de a sasea campanie de promovare a platilor on-line, cu cardul bancar, prin intermediul site-ului www.ghiseul.ro. Citeste continuarea → Certificate fiscale Certificatele fiscale eliberate în vederea vânzării la notariat a clădirii se emit individual pentru fiecare coproprietar, fiind valabile 30 zile de la data eliberării. Dacă sunt soț și soție este necesară prezența doar unuia dintre ei 1. Nu se datoreaza impozit pe cladiri, in conformitate cu art. 456, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 pentru: p) cl ădirea folosit ă ca domiciliu şi/sau alte cl ădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev ăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr Pașii pe care trebuie să îi urmeze o persoană pentru a obține un certificat fiscal online sunt următorii: Pasul 1. Înregistrează-te în Ghișeul Online. Pentru a obține user-ul și parola trebuie să completați Cererea și, împreună cu copia cărții de identitate, să le depuneți la sediul Primăriei sau să le transmiteți pe. Impozitul si taxa pe teren. (1) Orice persoana care are în proprietate teren situat în România datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. (2) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate.

S1 Contribuabilii din Sectorul 1, deținători de semnături

S1 Descărcare formulare - Sector

Obtinere certificat de atestare fiscala : Nu puteţi vinde o maşină, o locuinţă sau un teren, din proprietate personală, fără certificat de atestare fiscală. Certificatul de atestare fiscala, atestă indeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate la bugetul statului de către. -Pentru Certificate de Instrainare* ( cladiri, terenuri ,autovehicule ) este necesara plata tuturor obligatiilor cu termen de plata depasit si plata integrala pentru bunul ce urmeaza a fi instrainat. -Obligatiile se considera achitate in momentul in care a fost debitat contul de trezorerie Consiliul Local Sector 3 si acest fapt se reflecta si. DGITL sector4, București. 479 likes · 3 talking about this · 2 were here. Directia Generala de Taxe si Impozite Locale Sector Datele pot fi dezvaluite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile prevazute in Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnata si datata la sediul Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 5 din strada Mihail Sebastian nr.23. Am înțele

Vasundhara Sector-1

S1 Am lansat platforma digitală de servicii - Sector

Instituţie ANAF Adresa Cod poştal Telefon/ Fax Contact online; Administraţia sector 1. a finanţelor publice - vezi audienţe. Str. Caransebeş, nr.1, sector 1 Informații utile Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport și capacitatea clindrică a acestuia. Impozitul pe mijloc de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate mijlocul de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Persoane fizice - Acte necesar Autentificare Te rugăm să completezi câmpurile de mai jos pentru a te autentifica. Amintește-ți de mine. H.C.G.M.B. 429/2016 DECLARATIE DE IMPUNERE privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane fizice in Municipiul Bucuresti. CERERE PENTRU ÎNREGISTRARE / VIZARE A ABONAMENTELOR SI A BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE. ANEXA 1 - model 2016 ITL-001 - Ordinul M.D.R.A.P. 137/2016. ANEXA 3 - model 2016 ITL-003 - Ordinul M.

Servicii din cadrul Direcţiei de Impozite si Taxe Locale Sector 5 care îşi vor desfăşura activitatea în noul sediu din Calea 13 Septembrie, Nr.108-112, Bl.52-54. Vă aducem la cunoştinţa că, începând cu data de 18.05.2020, urmatoarele servicii din cadrul Direcţiei de Impozite si Taxe Locale Citeste mai mult → ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU CLĂDIRI: 1. CERERE TIP : ITL - 010; 2. B.I. / C.I. ÎN ORIGINAL ŞI COPIE XEROX; 3.CERTIFICAT DE DECES ÎN ORIGINAL ŞI COPIE XEROX (în situaţia dezbaterii succesiunii la notariat - pentru moştenire). 4 Modalitati de plata | Situatie online taxe si impozite persoane fizice/juridice; Situatie online taxe si impozite persoane fizice/juridice. Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3 va poate facilita vizualizarea situatiei online a taxelor si impozitelor prin intermediul site-ului www.ditl3.ro.. Pentru persoane fizice efectuarea de plati online catre bugetul Sectorului 3 se poate face. Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 6. Direcția Generală de Impozite și Taxe locale Sector 6. Listă Centre. 021.413.77.90. asistenta@taxelocale6.ro. Contactează-ne

Certificatul de atestare fiscala in 2021. 28-Feb-2018. 255906. Ordinul nr. 3008/2019 care prevede modificarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 945 din 26 noiembrie 2019. Prevederile actului normativ intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul. taxe si impozite sector 2. Formularele P.D.F. se pot completa şi electronic cu ajutorul Adobe Acrobat Reader versiunea DC folosind urmatorul GHID. Formulare necesare conform H.C.L. nr.171/2020 privind O.U.G. nr.69/202 pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscalĂ pentru persoanele juridice privind impozite, taxe locale Şi ale venituri bugetului local d-le. director, date de identificare ale persoanei juridic Formulare on line. Prin completarea formularelor, solicitanții își dau acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primaria Sectorului 4, conform Regulametului U.E. 2016/679, în vederea exercitării activităților reglementate potrivit legii Acte necesare. 1. DACĂ VREI SĂ DECLARI O CLĂDIRE (REZIDENȚIALĂ/ NEREZIDENȚIALĂ) C.I.F. - copie + original pentru conformitate; ACT DE PROPRIETATE {Contract de vânzare - cumpărare, Contract de schimb, Act de donaţie, Act de dare în plată, Act de adjudecare, Hotărare Judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.

Incepand din 1 iulie, contribuabilii pot obtine certificatul de atestare fiscala si online, prin Spatiul privat al contribuabilului, fara sa mai fie nevoie sa se deplaseze la ghiseele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Administraţiile Sectoarelor 1-6 ale Finanţelor Publice; Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov; Trezorerie > Stadiul încasărilor și virărilor impozitului pe venit la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale; Trezorerie Municipiul Bucureşti; Trezorerii sectoarele 1-6; Trezoreria judeţeană Ilfo

Programări Online Sector 1 Bucurest

Formulare online. Prin completarea formularelor, solicitanții își dau acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primaria Sectorului 4, conform Regulametului U.E. 2016/679, în vederea exercitării activităților reglementate potrivit legi Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 6 Confidentialitate Folosim cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a îmbunătăți experiența ta de navigare pe website-ul nostru, pentru afișa conținut și reclame personalizate, pentru a analiza traficul de pe website-ul nostru și pentru a înțelege de unde vin vizitatorii. Declararea proprietatilor mobile si imobile, impozite terenuri, case, masini pentru persoane fizice si juridice PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL SEDIUL [Sos. Oltenitei nr.37-39] : 8:30-18:30 LUNI, JOI 8:30-16:30..

Contribuabilii din Sectorul 1, detinatori de semnaturi

Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, vă invită la o seară muzicală în stil a capella în cadrul Festivalului Salut CULTURA!, eveniment ce are loc în Parcul Drumul Taberei, pe scena amfiteatrului. În acest weekend, de la orele 19:30, vor urca pe scenă Blue Noise cu un concert de excepție PRIMĂRIA SECTORULUI 3. Adresa: Calea Dudeşti nr. 191, Bucureşti, Sector 3, România. Tel: 021.318.03.23 Fax: 021.318.03.04 Email: relatiipublice@primarie3.r Rata II: 30 septembrie. Impozit/taxă pe teren persoane fizice și juridice. Rata I: 31 martie. Rate egale. Impozitul anual pe teren de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. Rata II: 30 septembrie. Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice și juridice. Rata I: 31 martie Somnul rațiunii naște funcționari români. Despre mica prostie a funcționarului român care te seacă zi de zi mai rău decât marea corupție cu care luptă politicienii și justiția împreună - cazul DITL sector 3. M-am ocupat în ultima perioadă cu strângerea actelor necesare intabulării apartamentului mamei, din care dețin și eu. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 Bucureșt

DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2. Platforma plăţi electronice şi depunere acte online. Declaraţii Taxă de Habitat utilizatori casnici Declaraţii Taxă de Habitat utilizatori non-casnici. Cerere stingere amenzi - în cazul în care figuraţi înregistrat, la DVBL, cu amenzi neachitate şi aveţi dovada că au fost achitat Fa-o fara batai de cap! - The Concept. Schimbare rol fiscal? Fa-o fara batai de cap! nov., 2016. E foarte neplacut sa stai la cozi la ghisee pentru schimbare rol fiscal. De fapt, e neplacut sa stai la cozile institutiilor publice pentru orice! E insa si mai neplacut sa fii trimis de la un ghiseu la altul pentru ca iti lipseste un act sau o.

DITL Sector 5 pune la dispoziție următoarele servicii electronice ce facilitează plata taxelor și impozitelor locale: Platforma informatică www.ghiseul.ro - prin intermediul căreia persoanele fizice și juridice pot efectua plata impozitelor și taxelor locale, plata amenzilor cu/ fără debit, interogarea debitelor, fără niciun comision Primăria Sector 5, prin Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5, încurajează cetățenii să acceseze platformele informatice care facilitează: plăți online prin soluții electronice precum: terminale cu peste 1500 de puncte de plată, platforme și aplicații online; obținerea informațiilor cu Continu Nu colectam date cu caracter personal. Pentru a te dezabona de la notificarile push urmeaza unul dintre urmatoarele linkuri: Chrome Firefox Safar Primăria Sector 6 lansează primul apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului Sport și sănătate în Sectorul 6. Vineri, 04.06.2021 a avut loc dezbaterea publică privind tipurile de proiecte care vor putea primi finanțare prin programul Sport și sănătate în Sectorul 6Primăria Sectorului 6 vă invită vineri, 04. DITL Sector 1 - operatiuni fiscale 13/05/2010. Directia Generala de Impozite si Taxe Locale (DITL) Sector 1 a lansat un nou sistem de management al operatiunilor fiscale, care reduce perioada de asteptare la ghiseu si eficientizeaza operatiunile fiscale. Noul sistem prevede bonuri de ordine, potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES

Certificat fiscal Online . Poti obtine rapid si comod un certificat fiscal 100% online. Acces rapid și comod la certificatele de atestare fiscală emise pentru orice scop (înstrăinare bunuri, licitație, intabulare, etc. copie certificat de inregistrare(CUI); in cazul incare societatea are mijloace fixe inregistrate in balanta (mijloace de trasport si cladiri), e necesar ca acestea sa fie inregistrate la directia de taxe si impozite si achitate impozitul pentru acestea. In plus, pe langa balanta trebuie sa prezentati si analiticele pentru clasa 2, asa ca cel.

1.Primul pas, se merge la DITL, unde este arondat vechiul sediu, pentru a cere mutarea rolului fiscal. Apoi, se merge la DITL-ul unde este arondat noul sediu sau adresa cu următoarele acte: Persoane fizice: Buletin/Cartea de Identitate : în original şi în copie Semnătură electronică. Semnează electronic, cu valoare legală, orice document cu certificate calificate certSIGN, conforme cu Regulamentul eIDA Acte Necesare. » Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - click aici. » Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei - click aici

ProceduraVizualizare - e-guvernar

Cu toate aceste acte, în copie şi original, va trebui să te prezinţi la DITL. La poliţie, te prezinţi cu următoarele acte : Cerere înmatriculare (descarca cerere). RCA ( copie şi original ). Taxa de talon ( 49 lei - se achita la trezorerie sau in ghiseu la politie). Factura reziduală ( copie şi original ) APASA AICI,pentru programari online pentru toata tara! Operatiuni : Pentru radierea autovehiculelor cu predare la Remat ( centru autorizat de prelucrare fier vechi ),se procedeaza astfel : Se preda masina la cel mai apropiat centru REMAT, unde se merge si cu actele in original ( CIV auto, certificat inmatriculare si CI proprietar ) Cum obtii online un certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF. Diana Rusu | octombrie 1, 2015. Persoanele fizice din toata tara au posibilitatea de a fi la curent cu propria situatie fiscala cu ajutorul Spatiului privat virtual. Totodata, contribuabilii se pot folosi de acest serviciu online pentru a obtine diverse documente in format. Programări online - Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 raza căreia persoana solicitantă îşi are domiciliul (de exemplu, AFP sector 2). Lista cu administraţiile financiare teritoriale este disponibilă pe site-ul ANAF. Verificaţi însă înainte telefonic unitatea fiscală de care aparţineţi şi adresa sediului de unde 7/1/2014 12:59:32 PM.

Registratura DGITL - Primăria Sectorului

Persoane juridice - Directia Generala Impozite si Taxe

 1. La sediul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 funcționează Biroul de Asistență comun al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (platforma parcări) - Direcția Generală Taxe și Impozite Locale Sector 4 (Registratura Online) - Programări Evidența Persoanei, astfel: Luni - Vineri - între orele 10:00-13:00 și 15:00-17:0
 2. istratii financiare (taxe si impozite) Vizitatori: 2432
 3. certificat fiscal pentru programul rabla - postat in Probleme legislative: Am o intrebare in legatura cu obtinerea unui certificat fiscal pentru programul rabla. In anul 2010 mi-am schimbat resedinta in Bucuresti (din Mehedinti). In acel moment aveam in proprietate o masina pe numele meu, dar pe care nu am folosit-o niciodata. Pentru masina respectiva plateam taxe pe vechea adresa din buletin.
 4. Serviciul Impunere Persoane Fizice I, Serviciul Buget Finante Contabilitate, Compartimentul Juridic, Biroul Consiliere Cetateni Tel: 021.252.84.09 / 021.252.84.10 Fax.

Acte necesare - Directia Generala Impozite si Taxe Locale

 1. istrare Fiscala - DGTI. Continutul acestui site este proprietatea Agentiei Nationale de Ad
 2. Directia pentru Politici Fiscale si Bugetare Locale, structura a M.D.L.P.A. - prezinta activitatea directiei, acte normative, venituri si cheltuieli UAT-ur
 3. Primăria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, sprijină proiectul Biblioteca la firul ierbii. Este un proiect implementat de către Biblioteca Metropolitană București (BMB) care susține educația și creativitatea tinerei generații, prin organizarea unor activități interactive, captivante care să promoveze pregătirea și învățarea nonformală prin cultură și artă
 4. Punctul de lucru de la Perla, situat pe Șoseaua Ștefan Cel Mare nr.1, sector 1 este închis temporar. Persoanele care doresc să depună dosarele pentru stimulentul financiar pentru nou născuți și Voucher Materna, pot veni la următoarele sedii, de luni până joi, între orele 9.00 - 15.00
 5. istrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social
 6. - Fiind vorba de un document, solicitat prin mijloace oficiale electronice, PUCe (edirect.e-guvernare.ro) si primit tot prin acest mijloc, semnat digital de catre Seful Serviciului DITL Sector 1, cu certificat digital, emis de catre certSIGN (furnizor autorizat si recunoscut cf. Legii 455/2001), nu stim cum putem formula contestatia privind.
 7. Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vă informează faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind legislația fiscală, conform articolului . 6. alin. 1. litera . c) și . e) din Regulamentul (UE) 2016/67
Vashundhara Sector-6

Sectorul 6 este situat în vestul Capitalei, cu o suprafaţă de 37 kmp (din totalul de 228 km ai Capitalei), echivalent a 3.690 hectare şi cu o populaţie de peste 360.000 de locuitori Taxe şi impozite Online! Operator înregistrat la. Servicii online - DVBL SECTOR 2. Am depus online cererea pentru certificat fiscal , în.. PRIN DGITL SECTOR 4, prin site-ul online.dgitl4.ro La secțiunea Cereri tip, puteți descărca formularul F-16: Cerere alocare user şi parolă E-TAX; Transmiteți cererea completată însoțită de copia actului de identitate, certificată conform cu originalul, pe adresa de e-mail office@dgitl4.ro și așteptați primirea.

Primaria sector 3 Bucuresti, informatii pentru cetateni. Informații utile. Atribuirea locurilor de parcare de reședință în Sectorul 3 este reglementată de Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 175 din 28.03.2019 privind modificarea și completarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de resedință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului. BIROUL Nr.1 / Secţia 20 Poliţie Str. George Mihail Zamfirescu (fostă Fălciu) nr. 52 Sector 6, Bucureşti T elefon / Fax: 021.221.55.48; Mijloace de transport: tramvai 41, autobuz 162, 163, 178, metrou stația Crângaș

Compartimentul de evidenţă a persoanelor nr. 1. Centrul Comercial Grand Arena Berceni din Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Etaj. 1, Sector 4 tel/fax 021.33.50.890. Programul de lucru cu publicul (valabil de la 02.11.2020): Luni, Miercuri, Joi 8.30 - 16.00 Marți 8.30 - 18.30 Vineri 8.30 - 14.0 09 februarie 2021. | Sediul Administrației Sector 1 se mută în strada Caransebeș nr.1. Direcția Generală a Finanțelor Publice București informează contribuabilii cu privire la relocarea sediului Administrației Sector 1 a Finanțelor Publice, din Șoseaua București - Ploiești în strada Caransebeș nr. 1, sector 1 Contribuabilii din Sectorul 5 isi pot ridica pe loc datele de acces (utilizator si parola) pentru accesarea platformei ghiseul.ro de la sediile DITL Sector 5 din str. Sebastian nr. 23, P-ta Mihail Kogalniceanu nr.8 si P-ta Natiunilor Unite nr. 3-5, pe baza actului de identitate si a cererii tip completata